Premiär för Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning

9 september 2019

Terminen har nu börjat på Uppsala universitet, och på Juridiska institutionen innebär det starten av en helt ny utbildning: Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning.

Det nya programmet på Juridiska institutionen i Uppsala är ensamt i sitt slag och ett direkt svar på en propå från Näringsdepartementet till Uppsala universitet om att starta en utbildning i syfte att möta bristen på arbetskraft med rätt kompetens inom samhällsbyggandets formella processer.

- Vi är väldigt glada och stolta över denna nya och viktiga utbildning, säger Erika P. Björkdahl, som är huvudsakligen ansvarig för att ha utformat programmet och som också är programansvarig, och fortsätter:

- Idag ligger tonvikten i samhällsbyggnadsprocessen på juridik och samhällsplanering i och med att samhället blivit alltmer komplicerat. Utbildningen ger en unik kompetensprofil baserad på reella behov för att bygga vårt framtida samhälle.

På Lantmäteriprogrammet läser studenterna därför juridik mer än hälften av tiden under det treåriga programmet. De blir specialiserade på bland annat fastighetsrätt, entreprenadrätt, avtalsrätt och kommunalrätt med offentlig upphandling. Härutöver ingår ämnena samhällsbyggnad, national- och företagsekonomi med inriktning mot samhällsbyggnad, naturresurslära och hållbarhet i ett vidare perspektiv. Studenterna får även en fördjupad introduktion i tekniskt lantmäteri.

Ämneskombinationen förutsätter ett omfattande samarbete med flera andra institutioner på universitetet, bland annat Företags- och Nationalekonomiska institutionerna, Institutionen för teknikvetenskaper, Kulturgeografiska institutionen samt Institutionen för geovetenskaper, men programmet sorteras under Juridiska institutionen.

Aktörerna inom samhällsbyggnadssektorn bedömer att förutsättningarna för de färdigutbildade studenterna att få arbete är 100-procentig.

- Hösten 2019 finns 26 studentplatser, ett alldeles för litet antal givet det stora behovet i samhället. Institutionen hoppas därför på en större pengatilldelning inför kommande läsår så att antalet platser kan utökas till minst 75. Och intresset bland de sökande har varit stort, totalt 302 stycken sökande, vilket betraktas som ett högt söktryck för ett nytt program, avslutar Erika P. Björkdahl.

Nyhetsbanken