Festskrift överlämnad till Kaj Hobér

16 september 2019

Med anledning av sin pensionering som professor i internationell investerings- och handelsrätt fick Kaj Hobér den 7 september 2019 ta emot festskriften Forward! – Bперёд! – Framåt! : Essays in Honour of Prof Dr Kaj Hobér.

Överlämnandet skedde vid ett seminarium anordnat av Juridiska fakulteten i Uppsala i samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Trettio personer har medverkat i festskriften till Kaj Hobér. Professorerna Eric Bylander och Anna Jonsson Cornell har varit redaktörer tillsammans med advokaten Jakob Ragnwaldh. Doktoranden Victoria Bùi har varit redaktionssekreterare. Flera av författarna är också forskare knutna till fakulteten, bland andra jur dr Joel Dahlquist Cullborg, docent Eva Storskrubb och hedersdoktorn, professor William E Butler, vilka höll anföranden om sina bidrag vid festskriftsseminariet.

Festskriftens titel Forward! – Bперёд! – Framåt! är Kaj Hobérs motto på engelska, ryska och svenska, de språk på vilka han främst har verkat som framstående rättsvetare, advokat och skiljeman. Trogen sitt motto fortsätter han sin verksamhet vid fakulteten, nu som seniorprofessor.

Mer om Kaj Hobér

Kaj Hobér med festskriften "Forward! – Bперёд! – Framåt!"
Foto: Kristoffer Löf

 

Nyhetsbanken