Anna-Sara Lind ledamot i ledningsgruppen för WASP-HS

9 oktober 2019

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, har utsetts till ledamot av ledningsgruppen för ”WASP-HS”, Wallenbergprogrammet för AI, autonoma system och programvara inom humaniora och samhällsvetenskap.

WASP-HS tilldelades nyligen 96 miljoner kronor i anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Pengarna kommer fördelas på 16 olika forskningsprojektet som studerar effekterna av artificiell intelligens och autonoma system på samhället och mänskligt beteende.

Forskningsprogrammet består av följande komponenter:

  • Ett forskningsprogram som syftar till att upprätta tvärvetenskapliga kopplingar mellan de olika anslagsprojekten
  • En forskarskola på nationell nivå
  • Rekrytering av unga och besökande akademiker inom olika ämnen
  • Internationella samarbeten och verksamheter.

Anna-Sara Lind ingår nu i programmets ledningsgrupp, tillsammans med ledamöter från Lunds universitet och Umeå universitet.

Nyhetsbanken