Bertil Wiman utsedd till skiljeman i skattetvister

29 oktober 2019

Professorn i finansrätt vid Juridiska institutionen Bertil Wiman har av regeringen förordnats till skiljeman vid skattetvister mellan stater.

Förordnandet innebär att vara så kallad oberoende person – skiljeman – såväl enligt konventionen om skiljeförfarande i skattemål mellan stater i internprissättningstvister som enligt EU-direktivet om skattetvistlösningsmekanismer i EU.

Uppdraget, som pågår 2019-2022, innebär att ingå i EU:s förteckning av oberoende personer förordnade av medlemsstaterna för att kunna ingå i en rådgivande kommitté (skiljenämnd) vid lösandet av dubbelbeskattningstvister mellan stater.

 

Nyhetsbanken