Ny bok om europeisk familjerätt

27 november 2019

Allt fler par lever tillsammans och bildar familj, utan att gifta sig eller ingå registrerat partnerskap. Det stora flertalet europeiska rättsordningar tillämpar allmänna förmögenhetsrättsliga principer på dessa relationer, vilket kan få ytterst menliga konsekvenser vid separationen, särskilt för kvinnan. Inte heller den svenska Sambolagen (2003:376) erbjuder några optimala lösningar.   

Juridiska institutionens professor i internationell privat- och processrätt Maarit Jänterä-Jareborg har i flera år tillsammans med sex internationella forskare analyserat dessa frågor och nu sammanställt forskningsresultaten i boken ”Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions”. Den presenterades nyligen av en grupp representanter för forskargruppen The Commission on European Family Law, CEFL, vid ett särskilt symposium i Glasgow, Skottland. Professor Jane Mair, Glasgow University, arrangerade symposiet tillsammans med Scottish Law Commission, Scottish Parliament Policy Committee and Family Law Society of Scotland, som ett led i att informera och inspirera den i Skottland pågående utredningen om ny lagstiftning för samboende utom äktenskap. Den ansvariga kommissionären Kate Dowdalls, QC, uttryckte beundran för resultaten av sex års arbete, grundade på omfattande rättsjämförande studier avseende 29 europeiska jurisdiktioner, och fann dem mycket värdefulla för den skotska lagreformen.

Bland de konsulterande experterna i denna omfattande bakomliggande rättsjämförande studie finns Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Juridiska institutionen i Uppsala.


Forskargruppen CEFL bildades 2001 i syfte att jämföra och harmonisera familjerätten i Europa, genom framtagandet av europeiska familjerättsprinciper som modell för lagstiftning i olika europeiska länder. Det här är forskargruppens femte i bokform utgivna principsamling. Gruppens arbete belönades 2010 med EU:s ”Descartes-utmärkelse” för banbrytande forskning. Forskargruppen står bakom bokserien European Family Law Series med 46 bokpublikationer hittills.    

Anders Holmberg

 

Nyhetsbanken