EU och svensk företagsbeskattning

10 december 2019

Professor Mattias Dahlberg har på uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) författat en bok om EU och svensk företagsbeskattning (Stockholm, 2019, 118 sidor).

I boken behandlas utvecklingen av EU-rättens påverkan på medlemsstaternas företagsbeskattning. Det gäller förhållandet mellan nationell rätt och fria rörligheter, direktiv för att undanröja handelshinder inom skatteområdet, arbetet mot skadlig skattekonkurrens, och 2016 års skatteflyktsdirektiv. Inom både EU och OECD har det utarbetats förslag på fundamentala förändringar av företagsbeskattningen. Gamla, etablerade principer är föremål för omprövning. Digitaliseringen av ekonomin kan innebära att nya principer måste utvecklas. Det arbete som utförts av EU och OECD inom detta område behandlas i boken.

Fredagen den 29 november 2019 disktuterades boken vid ett seminarium på SNS, och det kan ses här: https://www.sns.se/aktuellt/eu-rattens-inverkan-pa-svensk-foretagsbeskattning/

Boken kan laddas ner här: https://www.sns.se/aktuellt/eu-och-svensk-foretagsbeskattning/

Nyhetsbanken