Utställning av äldre svenska juridiska böcker i Minnesota invigd

13 februari 2020

“Böcker Har Sina Öden (Books Have Their Destinies)” är en utställning av äldre svenska juridiska böcker i University of Minnesota Law Schools samlingar. Den invigdes nyligen i Minneapolis som ett led i det snart 40-åriga utbytesprogrammet mellan Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och University of Minnesota Law School.

– Vårt utbytesprogram har ända sedan starten 1982–83 bestått av utbyte av studenter och av lärare/forskare samt utbyte mellan våra juridiska bibliotek. Genom den här utställningen lyfter vi fram det lite undanskymda biblioteksutbytet. Det sade Marie Linton, Juridiska institutionens ställföreträdande prefekt, i sitt tal vid den middag institutionen gav på American Swedish Institute i Minneapolis den 4 februari. Bland gästerna fanns Prentiss Cox, som snart kommer till Uppsala som gästprofessor, Vladimir Bastidas, som redan åkt i motsatt riktning, och flera andra som på olika sätt har medverkat i utbytesprogrammet genom åren.

Vid middagen leddes de svenska bordssångerna av professor Eric Bylander. Han var utbytesstudent i Minnesota 1997 och har återkommit som gästprofessor 2015 och 2019. Den här gången var han främst tillbaka som kurator för utställningen “Böcker Har Sina Öden (Books Have Their Destinies): Treasures of the Swedish Law Collection”, som tidigare på dagen hade invigts på University of Minnesota Law Schools Riesenfeld Rare Books Research Center. Där hålls den åtminstone vårterminen ut vid sidan av en liknande utställning, “Noted and Notable: Treasures of the Riesenfeld Rare Books Research Center”, som är kurerad av bokcentrets kurator, professor Ryan Greenwood. Båda utställningarna framhåller de enskilda bokexemplarens fascinerande öden. – Att öppna de här böckerna har varit som att öppna barndomens popup-böcker, sade Eric Bylander i sitt tal vid invigningen.

Dagen avslutades med att den omfattande samlingen av både äldre och mer samtida svensk juridisk litteratur vid University of Minnesota Law School – troligen den största utanför Sveriges gränser – utökades med ännu en bok. Som en gåva från Juridiska institutionen överlämnades då Schmedemans författningssamling Justitieverket från 1706. Den ingick i sin tur i en donation av flera äldre juridikböcker till institutionen från den tidigare lagmannen vid Katrineholms tingsrätt, Carl-Edvard Sturkell.

Den som har vägarna förbi Minneapolis under våren är välkommen att besöka bokutställningarna. De kommer dock även att göras tillgängliga på nätet. En kommenterad katalog över den svenska utställningen håller på att utarbetas av Eric Bylander och kommer snart i tryck.

Nyhetsbanken