Uppsalajurist ny ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

27 mars 2020

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen

Regeringen har beslutat utse professor Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, till ny svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen men också verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. Hon är även förordnad som expert i Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer. Anna-Sara Lind efterträder advokat Christian Åhlund som ledamot i ECRI.

Fakta om ERCI

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans inom Europarådet – ECRI – inrättades 2002 och övervakar situationen i medlemsländerna när det gäller rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. ECRI består av 47 självständiga experter från alla Europarådets medlemsländer.

Nyhetsbanken