Carl Gustaf Spangenberg har gått bort

9 april 2020

Universitetslektorn Carl Gustaf Spangenberg har gått bort efter en tids sjukdom. Han var anställd vid Juridicum sedan 1980-talet, högt uppskattad bland kollegor och inte minst av studenterna. De kursvärderingar han fick var genomgående översvallande, hans föreläsningar legendariska och välbesökta. Carl Gustaf gjorde betydande insatser för den juridiska fakulteten och institutionen, bland annat var han en inspirerande kraft bakom den stora utbildningsreform som trädde i kraft 1992. Som mångårig kursföreståndare för ämnet rättshistoria bidrog han med stort engagemang för kursens internationalisering där komparation blev ett centralt inslag. Även utanför fakulteten gjorde Carl Gustaf avtryck, bland annat som ledamot i den akademiska senaten under många år. Hans kreativitet fick utlopp i nyskapande kurser som Core curriculum och Europastudier.

Humanism, humanitet och frihet präglade hans syn på livet och akademin. Han lämnar ett stort tomrum efter sig

Nyhetsbanken