Nya ledamöter i Uppsala universitets styrelse

23 april 2020

Universitetshuset med staty av Geijer i förgrunden.

Uppsala universitets styrelse (konsistoriet) består av totalt 15 ledamöter inklusive ordförande, varav åtta utses av regeringen.

Nu har regeringen fattat beslut om åtta externa ledamöter som ska ingå i konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, under den kommande treårsperioden. Ny ordförande blir Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund. Dessutom har tre ledamöter utsetts av lärarna vid Uppsala universitet.

De åtta ledamöterna som utsetts av regeringen tillträder den 1 maj 2020 och deras mandatperiod varar fram till den 30 april 2023.

Fyra av ledamöterna är nya:

 • Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare, Stockholm, ordförande
 • Svante Pääbo, professor, Leipzig
 • Johan Söderström, direktör, Västerås
 • Linus Tunström, regissör, Stockholm

De övriga fyra har varit ledamöter i den tidigare styrelsen och utses för ytterligare en period:

 • Ulla Achren, förvaltningsdirektör, Åbo
 • Elisabeth Dahlin, generaldirektör, Stockholm
 • Helen Ängmo, generaldirektör, Stockholm
 • Gunnar Svedberg, professor emeritus, Stockholm

Konsistoriet består av totalt 15 ledamöter inklusive ordförande, varav åtta utses av regeringen. Universitetets rektor är fast ledamot i konsistoriet. Dessutom ingår tre ledamöter som utses av lärarna vid universitetet och tre ledamöter som utses av studenterna.

Ledamöter utsedda av lärarna är:

 • Johan Elf, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • Lisa Ekselius, professor vid institutionen för neurovetenskap
 • Sven Widmalm, professor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria

Även dessa är utsedda för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023 och alla utom Johan Elf har suttit en tidigare mandatperiod. Suppleant utsedd av lärarna för samma period är Shirin Ahlbäck Öberg, universitetslektor och docent vid statsvetenskapliga institutionen.

Nyhetsbanken