Curt Riberdahl avliden

7 maj 2020

Curt Riberdahl föddes den 22 november 1936 och avled den 29 april i år. På Uppsala-fakulteten var han kanske mest känd som adjungerad professor i kommunalrätt under åren 1994 till 1999. Här bidrog han i hög grad till att stimulera och stärka forskningen i kommunalrätt, inte minst som biträdande handledare till Olle Lundin och Johan Höök. Han var också mycket uppskattad bland studenter och lärare för sin insats på grundutbildningen.

Större delen av sitt professionella liv ägnade han åt dåvarande Kommunförbundet, där han länge verkade som chefsjurist och blev den tongivande experten i kommunalrätt under sin tid med ett omfattande författarskap. Bland annat ombesörjde han nya utgåvor av Fritz Kaijsers kommunallagskommentar och blev senare huvudförfattare till kommentaren till den nya kommunallagen 1991.

 

Vi minns Curts insatser med glädje och sörjer en god kollega och en engagerad medmänniska.

 

Ulla Björkman     Olle Lundin      Lena Marcusson

Nyhetsbanken