Professor vid Juridiska fakulteten förordnad expert av regeringen

20 maj 2020

Anna Jonsson Cornell

Professor vid Juridiska fakulteten förordnad expert i utredning om stärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende 

Nyligen har regeringen förordnat fem experter att ingå i utredningen om stärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. En av dessa är Anna Jonsson Cornell. Utredningen ska bland annat utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna. I uppdraget ligger också att utreda behovet av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism. Förordnandet avser den senare delen av utredningsuppdraget. 

Mer om utredningen här

Mer om Anna Jonsson Cornell här 

 

Nyhetsbanken