Doktorandtjänst i miljörätt med placering vid Campus Gotland

25 maj 2020

Uppsala universitet har utlyst en doktorandtjänst i miljörätt på Juridiska institutionen som en del av den tvärvetenskapliga Forskarskolan för hållbar utveckling vid Campus Gotland. Forskarskolan fokuserar på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar och tar upp frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. I samarbete med en doktorand i kulturvård tillhörande Konstvetenskapliga institutionen kommer doktoranden i miljörätt att studera hur rättssystemet kan bidra till att uppnå svenska och internationella politiska mål för bevarande av kultur- och natur.

För mer information om tjänsten

Sista dag för att inkomma med ansökan är den 15 september 2020.

Nyhetsbanken