Unga Uppsalajurister får stöd från stiftelse

4 juni 2020

EU-rätt och den nya AI-tekniken, rättsliga och etiska frågor kring samtycken och svensk arbetsrätt är viktiga områden som tre unga lovande Uppsalajurister forskar om. De får nu stöd från Ragnar Söderbergs stiftelse i form av forskningsstöd och anställning som biträdande universitetslektorer.

– Vi vill öppna ingångar för fler unga forskartalanger i långsiktiga karriärer och med tryggare anställningsformer vid svenska lärosäten, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse, som valt att koncentrera sina satsningar på att finna och finansiera framtidens främsta forskare.

Dessa tre Uppsalajurister får stöd:

  • Katja de Vries forskar kring vår samexistens med Artificiell Intelligens (AI). Inom ramen för EU-rätten undersöker hon implikationerna av tekniken med beröringspunkter från cyberbrott och immaterialrätt till dataskydd och yttrandefrihet.
  • Therése Fridström Montoya undersöker rättsliga och etiska frågor kring samtycken och i vilken mån personer med nedsatt beslutsförmåga kan anses lika inför svensk lag genom så kallat assisterat beslutsfattande. Samtycken är centrala rättshandlingar i många sammanhang, till exempel inom vården, äktenskap och sexuella handlingar.
  • Caroline Johansson vill ta reda på hur väl den svenska arbetsrätten fungerar i sektorer med konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer. Hur löser man problem som uppstår när det inte är reglerat vilken organisation som organiserar vilka yrkesgrupper eller sektorer?

– Från juridiska fakulteten är vi förstås glada över denna satsning från Ragnar Söderbergs stiftelse. Tre unga lovande forskare får härigenom möjlighet att forska vidare, och alla tre har högintressanta projekt. Det ger en trygghet för de biträdande lektorerna, och ger också fakulteten möjligheten att för lång tid framåt knyta dessa forskare och lärare till sig, säger Bengt Domeij, prefekt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Fakta om anslaget

Heltidsanställning om fyra år som ger möjlighet och rätt till prövning för befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning i enlighet med gällande regelverk och i förväg uppställda kriterier för bedömning. 60% av anställningen avser forskning och resterande del undervisning, handledning och administration. Anställningarna samfinansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse och juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Nyhetsbanken