Undantagstillstånd, demokrati och mänskliga rättigheter under Coronapandemin

9 juni 2020

Professor Iain Cameron har deltagit i en hearing inför Europarådets parlamentarisk församling rörande undantagstillstånd, demokrati och mänskliga rättigheter.

Se artikel här

Nyhetsbanken