Vänbok till Sverker Scheutz. Om rätt och att undervisa rätt

9 juni 2020

Sverker Scheutz tillsammans med Hans Eklund (foto: Anna-Sara Lind)

Tisdagen den 2 juni överlämnades vid en, på grund av Coronasituationen, delvis digital ceremoni ”Vänbok till Sverker Scheutz. Om rätt och att undervisa rätt”. Sverker är sedan lång tid tillbaka en mycket uppskattad medarbetare och lärare vid Juridiska institutionen och god vän med många jurister och andra akademiker. 41 av dessa har skrivit bidrag i den 650-sidiga boken. Vänboken utges av Iustus förlag och innehåller artiklar om offentlig rätt i vid mening, civilrätt, processrätt, skatterätt och rättshistoria. Den innehåller även flera artiklar om pedagogiska frågor, bland annat kopplade till juristutbildning.

Nyhetsbanken