Prefekten informerar om planering för höstterminen

17 juni 2020

En välbehövlig sommarvila närmar sig. Jag vill tacka alla för den flexibilitet och uppfinningsrikedom som corona-pandemin krävt av oss alla. Till höstterminen planerar vi att bedriva fysisk undervisning med större eller mindre inslag av distansundervisning. Mixen av undervisningsformer bestäms av kursföreståndarna inom nedan angivna ramar. Föreläsningar förväntas ske på distans med Zoom. Genom att seminarierna på Juridiska institutionen bedrivs problembaserat är argumentation i klassrummet en central del. Planeringen som sker bygger på att en väsentlig andel av seminarierna sker fysiskt, men med digitala inslag till 10-50 procent. Kursföreståndarna vidtar åtgärder för att anpassa den fysiska undervisningen för att minimera risken för smittspridning, men det är först när höstterminen ska börja som vi med säkerhet kan veta hur det i detalj kommer att se ut. Situationen kan förändras med kort varsel.

Bengt Domeij

Prefekt

 

Nyhetsbanken