Moa Kindström Dahlin och kollegors nya bok om religion, migration och existentiellt välbefinnande

27 augusti 2020

Titel: Religion, Migration, and Existential Wellbeing

Förlag: Routledge, Taylor and Francis group

Redaktörer: Moa Kindström Dahlin, Oscar L. Larsson, Anneli Winell

Beskrivning

Moa Kindström Dahlin och kollegors bok använder den allra senaste forskningen för att undersöka aktuella interaktioner mellan religion, migration och existentiellt välbefinnande. I synnerhet visar den rollen som religion och religiösa organisationer spelar för invandrarnas sociala, medicinska och existentiella välbefinnande inom deras värdsamhälle. Genom att fokusera på religionens och religiösa organisationers roll och politik samt individers religiösa identitet och tro framhåller det sambandet mellan existentiellt välbefinnande, integration och social sammanhållning.

Boken samlar forskare från olika discipliner som tar sig an utmaningen att utarbeta temat för denna bok ur olika perspektiv, med olika metoder och teorier med ett brett urval av fall från olika delar av världen. Värdet av tvärvetenskaplig forskning om religionens roll i ett globaliserat samhälle - lokalt, nationellt och internationellt - är viktigt för att förstå sammansättningen och potentiella lösningar på sociala och politiska problem. Religiösa aspekter och organisationer finns i juridiska, politiska och sociala styrelseformer och utgör grunden för framtida forskning om t.ex. sekularisering, demokrati, minoriteter, mänskliga rättigheter, välfärd, hälso- och sjukvård och identitetsbildning. Dessa och andra relaterade ämnen diskuteras i den här boken.

Denna bok är en uppdaterad och mångfacetterad studie av hur religion engagerar sig i folkrörelser. Som sådan kommer det att vara av stort intresse för alla forskare inom religionsvetenskap, migrationsstudier, religionssociologi, religion och politik samt juridiska studier med mänskliga rättigheter.

Boken är en del av arbetet inom det mångvetenskapliga forskningsprogrammet Impact of Religion – challenges for society, law and democracy som finansierades av Vetenskapsrådet 2008-2020.

Nyhetsbanken