Ny arbetsgrupp för studenternas psykiska välmående

30 september 2020

Juridiska fakultetens utbildningsutskottet har inrättat en arbetsgrupp för studenternas psykiska välmående.

I arbetsgruppen ingår kursföreståndare från samtliga terminskurser och ROA:n (Rättshistoria och allmän rättslära) samt studentrepresentanter från JF (Juridiska föreningen) och FemJur (Feministiska Juriststudenter). 

Arbetsgruppens ordförande är docent Katia Cejie

Arbetsgruppen har haft två möten under början av hösten där bland annat arbetsgruppens uppdrag har diskuterats. Arbetsgruppen har definierat sitt uppdrag till att ta fram konkreta åtgärder för att skapa en hållbar studiemiljö för studenterna på juristprogrammet. 

 

Nyhetsbanken