Doktorand vid Juridiska institutionen deltog i WASP-HS forskarskolans första möte den 30 september

5 oktober 2020

WASP-HS forskarskolan ingår i tioårigt programmet ”The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society”. Programmet syftar till att utveckla kompetens om konsekvenserna och utmaningarna av artificiell intelligens och autonoma system för den enskilda personen och samhället.

Forskningsskolan är en national och tvärvetenskaplig insats. Vid Uppsala universitet samarbetar tre olika institutioner: institutionen för informatik och media, nationalekonomiska institutionen och juridiska institutionen. Från juridiska institutionen är Professor Anna-Sara Lind ledamot i styrgruppen för WASP-HS och Silvia A. Carretta har just börjat som doktorand med projekt ”Legal accountability of autonomous-thinking AI systems/ Rättsligt ansvar för autonomtänkande AI-system”. Hon deltog i WASP-HS forskarskolans första möte den 30 september 2020 tillsammans med två doktorander i nationalekonomi och en i informatik och media.

Läs mer om vad Christian Balkenius, ledare för forskarskolan och professor vid Lunds universitet säger om det första mötet under:

https://wasp-hs.org/sv/news/forskarskola-en-start-for-framtida-ai-forskare/

eller på engelska under

https://wasp-hs.org/news/graduate-school-a-future-of-groundbreaking-research/

 

samt under

https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=15406&typ=artikel&lng=sv

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09