Katia Cejie: ny huvudredaktör för tidskriften SkatteNytt

8 oktober 2020

Docent Katia Cejie har av TOR/SN:s Stiftelsestyrelse utsetts till huvudredaktör för tidskriften SkatteNytt.

Katia Cejie undervisar och forskar i finansrätt (skatterätt). Hennes specialområden är internationell beskattning och EU-skatterätt (direkt beskattning).

SkatteNytt är en av Sveriges två främsta tidskrifter på skatteområdet.

Stiftelsen TOR/Skattenytt arbetar aktivt för främjandet av vetenskaplig forskning inom skatterätten.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09