Anna Jonsson Cornell: ny generalsekreterare för International Association of Constitutional Law

12 oktober 2020

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och prodekan för Juridiska fakulteten. Hon forskar bland annat om om effekterna av Covid-19 pandemin på grundläggande principer som demokrati och rättsstatlighet ur ett komparativt perspektiv.

International Association of Constitutional Law grundades 1981 och är en av de största internationella samfunden för konstitutionell rätt. Vart fjärde år anordnar IACL en världskongress i konstitutionell rätt. Nästa världskongress äger rum i Sydafrika i december 2022, meddelar Anna Jonsson Cornell.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09