SRJ uppmärksammar prof Maarit Jänterä-Jareborgs arbete genom att stödja Scholars at Risk

4 november 2020

Professor i internationell privat- och processrätt Maarit Jänterä-Jareborg har slutat sitt uppdrag som ordförande i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond den 31.10.2020, efter sex år.

Maarit Jänterä-Jareborg efterträds av Uppsala universitets avgående prorektor, professor Anders Malmberg.

Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond har beslutet att uppmärksamma Maarit Jänterä-Jareborgs gärning med att stödja den svenska sektionen av Scholars at Risk med 5 miljoner kronor. Scholars at Risk arbetar för akademisk frihet världen över och tar emot förföljda och hotade forskare. Det är en verksamhet som ligger Maarit särskilt varmt om hjärtat.

Nyhetsbanken