Prof Håkan Andersson får Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréuspris

6 november 2020

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har beslutat dela ut det prestigefulla Thuréus-priset inom den historisk-arkeologiska klassen till Håkan Andersson, professor i civilrätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Håkan Anderssons forskningsområde är främst skadeståndsrätt och rättsvetenskaplig applicering av vetenskapsteori.

Prof Håkan Andersson får Thuréus-priset med motiveringen:

"För ett synnerligen förtjänstfullt och omfattande författarskap inom rättsvetenskapen, särskilt hans monumentala trilogi inom det skadeståndsrättsliga området."

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur. Prissumman är 75.000 kr.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Den stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09