von Materns premium 2020 tilldelas Ingrid Uggla

6 november 2020

Fakultetsnämnden beslöt vid sitt senaste möte att jur. kand. Ingrid Uggla tilldelas von Materns premium 2020.

Ingrid Uggla har genom sitt författarskap lämnat viktiga bidrag för såväl akademin som rättspolitiskt inom bostadsrättsjuridiken.

Stipendiet instiftades år 1930 av Tyra von Matern och ska ”främja juridiskt författarskap i Sverige”. Det utdelas av juridiska fakulteten och får inte tilldelas ordinarie befattning eller docent. Summan kan delas på flera stipendiater.

De senaste åren har von Materns premium tilldelats Erland Strömbäck (2019), Erik Wennerström (2018), Johan Hirschfeldt (2017), Mikael Pauli (2016) och Lars Samuelson (2014). År 2015 inkom inga förslag, varför inget premium delades ut

Nyhetsbanken