Juristprogrammet flest sökande vid Uppsala universitet

11 november 2020

När anmälningssiffrorna till kurser och program våren 2021 redovisats har juristprogrammet flest sökande av alla program vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet har totalt sett flest antal sökande av alla svenska lärosäten och mest populärt är alltså juristprogrammet.  Juristprogrammet har legat i topp under flera år. 4 228 personer sökte till juristprogrammet våren 2021 och av dem var det 1 002 personer som sökte programmet i första hand.

– Det är mycket glädjande att vi har så många sökande, säger Juridiska fakultetens dekanus, professor Anna Singer. Det är ett kvitto på att juristprogrammet i Uppsala håller en hög kvalitet och att studenterna är nöjda med utbildningen. Vi har ju inte någon egentlig ”marknadsföring” av vårt juristprogram, men de sökande känner uppenbarligen till det ändå. Jag tror att det i många fall beror på att de som söker känner någon som studerar på programmet eller har hört gott om det från andra. Uppsalas attraktionskraft som studentstad bidrar säkert också till ett högt antal sökande, såväl till juristprogrammet som till andra utbildningar i Uppsala.

Här är de program vid Uppsala universitet som har flest antal sökande till våren 2021:

  1. Juristprogrammet
  2. Psykologprogrammet
  3. Läkarprogrammet
  4. Ekonomie kandidatprogrammet
  5. Sjuksköterskeprogrammet

Nyhetsbanken