Ny publikation om rättsliga åtgärder med anledning av Covid-19 pandemin

24 november 2020

I och med Covid-19 pandemin har debatten om den rättsliga regleringen av fredstida kriser och  dess inverkan på grundläggande konstitutionellrättsliga frågor så som legalitet, skydd för grundläggande fri- och rättigheter, förhållandet mellan lagstiftare och regering, förhållandet mellan regering och expertmyndigheter, samt slutligen domstolarnas roll i fredstida kriser kommit att aktualiseras på nytt.
Senaste numret av Svensk juristtidning är ett temanummer om rättsliga åtgärder i Sverige, Danmark, Norge och Finland med anledning av Covid-19 pandemin. Länderna har vidtagit olika åtgärder och viss förklaring till detta kan finnas i de rättsliga ramverk som styr vilka åtgärder som kan tas till vid fredstida kriser. Ytterst är det de ramar som grundlagen sätter upp som styr statsmakternas handlingsutrymme och den hastighet med vilken de kan agera.
Initiativtagare till och gästredaktörer för temanumret är Anna Jonsson Cornell och Iain Cameron. Några av författarna utöver gästredaktörerna är Johan Hirschfeldt, Olof Wilske och Marika Ericson. Temanumret innehåller även landkapitel författade av kolleger från de nordiska länderna.

 

Nyhetsbanken