Nytt forskarnätverk om ledarskap, effektivitet och rättsstatlighet i fredstida kriser

2 december 2020

Nyligen har en forskargrupp vid Juridiska fakulteten, i samarbete med forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan, beviljats nätverksstöd från Circus. Nätverket bär titeln Ledarskap, effektivitet och rättsstatlighet i fredstida kriser. 

Covid-19-pandemin har aktualiserat frågan om den svenska offentliga förvaltningens krisberedskap, samt de konstitutionella och juridiska ramverk som krisberedskapen regleras genom. Under senare decennier har oklarheter kommit i dagen vid olika typer av kriser. Händelserna har alla följts av utredningar om kris- och katastrofberedskapen i Sverige men något samlat grepp om krislagstiftning och krisorganisation har egentligen aldrig tagits. Nätverket är ett mångvetenskapligt initiativ för att förena olika specialistkompetenser vid och utanför Uppsala universitet kring ett forskningssamarbete om svensk fredstida krisberedskap med fokus på konstitutionella, förvaltningsrättsliga och förvaltningspolitiska aspekter och hur dessa kan reformeras.

För mer information kontakta Olof Wilske (olof.wilske@jur.uu.se) eller Anna Jonsson Cornell (anna.jonsson_cornell@jur.uu.se)

 

Nyhetsbanken