Amelia Krzymowska nu juris doktor i civilrätt, Juridiska fakulteten

11 december 2020

Idag den 11 december 2020 disputerade Amelia Krzymowska med sin avhandling, en monografi: "Servitut: En civil- och offentligrättslig bruksrätt".

Disputationsakten ägde rum i i Eva Netzeliussalen, Blåsenhus. Uppsala universitet.

Nyhetsbanken