1:a pris i Konkurrensverkets uppsatstävling till Philippa Nilsson, Juridiska institutionen (UU)

17 december 2020

Philippa Nilsson, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet vann första priset i Konkurrensverkets uppsatstävling i Juridik med sin uppsats om finansiering av idéburna kvinnojourer.

Uppsatsen med titeln "Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt" skrevs under ledningen av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Motivering: "En högst relevant fråga är vilka möjligheter som kommuner har att finansiera och samverka med idéburna aktörer som bedriver kvinnojourer utan att upphandlingsreglerna blir tillämpliga. I uppsatsen diskuterar författaren politiska och juridiska perspektiv på frågan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Författaren redovisar och analyserar systematiskt vilket utrymme som finns enligt gällande rätt, doktrin och rättspraxis att dela ut ekonomiska bidrag utan tillämpning av upphandlingsreglerna. Författarens engagemang för den idéburna sektorn och dess möjlighet att verka på området har ett tydligt genomslag samtidigt som den juridiska analysen präglas av objektivitet".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Philippa Nilsson
Läs uppsatsen: Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt (pdf 592 kb)

Nyhetsbanken