Professor Göran Lysén har avlidit

17 december 2020

Det är med stor sorg juridiska institutionen konstaterar att professor em Göran Lysén, en uppskattad kollega och diskussionspartner, har gått ur tiden. Göran Lysén blev 74 år.

Göran befordrades till professor i folkrätt år 2000 och var verksam vid juridiska institutionen fram till sin pensionering år 2007. Göran gjorde sig känd som en aktiv och engagerad lärare och forskare alltid intresserad av sin omvärld och öppen för samtal. Han var en sann Europavän.

I början av sin produktiva forskarkarriär ägnade sig Göran framför allt åt EG-rätten. Han kom på detta sätt att bli en pionjär i den svenska EG- sedermera EU-rättsforskningen. Göran disputerade vid Uppsala universitet år 1976 på en avhandling med titeln “The non-contractual and contractual liability of the European Communities”.

Görans intressesfär var emellertid betydligt vidare än så och han ägnade även en stor del av sin lärar- och forskargärning åt folkrättsämnet. Även efter sin pensionering var Göran en flitig skribent. Vad som kom att bli Görans sista bok publicerades år 2018 med titeln ”Rights to territory: The case of the United Nations”.

I sin egenskap av professor i folkrätt med stort engagemang för ämnet blev Göran Lysén avgörande för återupplivandet år 2001 av Svenska institutet för internationell rätt (SIFIR) grundat vid Uppsala universitet med hjälp av en donation av Harry Ax:son Iohnson år 1927. Det beslut genom vilket verksamheten vid SIFIR återupptogs fattades å regeringens vägnar av dåvarande utrikesministern Anna Lindh.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09