Stort anslag till tvärvetenskapligt projekt i migrationsrätt

21 december 2020

Nordforsk har beviljat ett stort anslag till det tvärvetenskapliga projektet "Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NoRDASiL)" som handlar om bedömning av asylskäl: vilka faktorer som påverkar bedömningen och varför bedömningen likartade ärenden kan skilja sig så mycket år.

I projektet, som leds av Köpenhamns universitet, ingår ett delprojekt om hur medicinsk bevisning används i asylmål. Delprojektet leds av professor Rebecca Thorburn Stern, juridiska institutionen, Uppsala universitet, i samarbete med professor Anna Sarkadi, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Projektet som är ett av endast 12 beviljade projekt har fått ett totalt anslag på 15 miljoner NOK.

För mer information om projektet se https://www.nordforsk.org/sv/projects/nordic-refugee-determination-advancing-data-science-migration-law-nordasil.

 

Nyhetsbanken