Gustaf Almkvist ny juris doktor i straffrätt vid Juridiska fakulteten

15 januari 2021

Den 15 januari 2021 disputerade Gustaf Almkvist med sin avhandling "Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt: Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten", med godkänt resultat.

Disputationsakten ägde rum i Universitetshuset, Uppsala universitet.

 

Nyhetsbanken