Gustaf Almkvist juris doktor

15 januari 2021

Gustaf Almkvist nu juris doktor i straffrätt vid Juridiska fakulteten.

Idag den 15 januari 2021 disputerade Gustaf Almkvist med sin avhandling "Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt
Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten".

Disputationsakten ägde rum i Universitetshuset, Uppsala universitet.

 

Nyhetsbanken