SciFest 4 -10 mars 2021 – året då vetenskapsfestivalen blir digital och Juridicum medverkar

20 januari 2021

Det digitala formatet ger oss nya verktyg för att visa upp vår forskning. Dessutom skapar det nya möjligheter att nå ut till en bredare publik än tidigare eftersom SciFest nu välkomnar deltagare från hela landet! 

Vardagarna viks för skolan, och sedan blir det allmänhetens dagar under lördag och söndag. Den digitala formen ger forskare och utställare en stor flexibilitet att presentera förinspelat material och interaktion i realtid under de dagar som festivalen pågår.  Alla aktiviteter samlas i en gemensam digital plattform där alla utställare inklusive Juridicum får en egen digital monter som deltagare kan besöka.

Från Juridiska fakulteten bidrar Katja De Vries, biträdande lektor i offentlig rätt. Katja håller ett föredrag med titeln Artificiell Intelligens: verktyg, kompis, eller fiende? 

Även Henrik Josefsson, forskare i miljörätt bidrar. Henrik talar om Vattenkatastrofer i Sverige – lagen i ett förändrat klimat  utifrån ett scenario om översvämning i Uppsala. 

Bägge föredragen är förinspelade och kan ses en tid efter SciFest slut.

SciFest är och har under alla år varit en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Festivalen är sedan 2020 ett samarrangemang mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Utställarna på SciFest kommer från skolor, universitet, företag, myndigheter, muséer och organisationer. Festivalen har tidigare lockat upp till 8 000 besökare.

För mer information se scifest.se och kontakta forskningsadministratör Peter Johnson på peter.johnson@jur.uu.se

Nyhetsbanken