Professor Anna Singer har blivit utsedd till expert

22 januari 2021

Professor Anna Singer har blivit utsedd till expert i utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla (Ju 2020:21).

Mer om utredningen

Nyhetsbanken