Internationell workshop för skattestudenter 7-15 april

6 april 2021

Under en veckas tid pågår Wintercourse, ett internationellt skatteprogram för studenter med Juridiska institutionen som virtuell värd tillsammans med universitet i Tilburg, Nederländerna.

Under temat Neutrality and business taxation in a post BEPS/ATAD/Corona world,  kommer ett 80-tal studenter från 13 universitet I Europa och USA att i sex grupper studera olika delteman. Programmet, som p.g.a. av Covid går digitalt, innebär att studentgrupperna tar fram gemensamma uppsatser. De kommer också att hålla digitala presentationer på avslutningsdagen. Våra deltagande Uppsalastudenter är Minna Grahn, Adrian Sundberg, Evin Talayhan, Max Sjöberg, Jakob Hultgren och Norea Östlund. Jan Bjuvberg, Katia Cejie och Bertil Wiman är coacher.  

Nyhetsbanken