Det europeiska småmålsförfarandet – Inbjudan till en kostnadsfri utbildning den 14–15 april

8 april 2021

Train to Enforce är ett kombinerat forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU för domar angående främst betalning. Projektet inbjuder nu alla intresserade till en kostnadsfri utbildning om det europeiska småmålsförfarandet den 14–15 april.

Det europeiska småmålsförfarandet har inrättas av EU för att förenkla och påskynda samt minska kostnaderna för lösningen av tvister om mindre värden i gränsöverskridande mål. På detta seminarium presenteras det europeiska småmålsförfarandet och görs en praktisk genomgång av dess användning.

Seminariet arrangeras som en del av Train to Enforce, ett kombinerat forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU för rättsliga avgöranden angående främst betalning. Seminariet är det andra i en serie om tre.

Genom en ovanlig kombination av rättsvetenskaplig forskning och vidareutbildning av jurister är Train to Enforce avsett att öka kunskaperna om de EU-rättsliga möjligheterna till verkställighet och det ömsesidiga förtroendet mellan personer verksamma inom EU:s olika nationella rättssystem. Projektet bedrivs av rättsvetare i samverkan med praktiskt verksamma jurister i olika EU-länder.

Uppsala universitet medverkar som partner tillsammans med flera andra europeiska universitet i projektet, som har pågått sedan hösten 2019 och avslutas i år. Ansvariga för projektets svenska del är professor Eric Bylander och docent Marie Linton, Uppsala universitet. De leder seminariet tillsammans med Fredrik Sjövall, advokat och partner, Mannheimer Swartling, och Samuel Rudvall, tillträdande hovrättsråd i Svea hovrätt, vilka har författat De europeiska civilprocess-förordningarna – En kommentar (2018).

Inbjudan finns här. Tipsa gärna den som kan tänkas vara intresserad av att delta i seminariet.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09