Malou Anderssons nya bok om barn i brottmål

12 april 2021

Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Uppsala universitet, publicerar en ny bok med titeln ”Barn i brottmål – En antologi”, tillsammans med Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet.

Titel: Barn i brottmål – En antologi 

Författare: Malou Andersson, Anna Kaldal

Förlag: jure

Beskrivning

Denna antologi består av tre studier av lagstiftningen och rättstillämpningen vid våld och övergrepp mot barn: domstolarnas hantering av mål vid föräldrars våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga samt barn och ungas rättsliga ställning i barnpornografibrottet. I bokens inledande kapitel beskrivs också de förändringar som skett sedan studierna genomfördes och i bokens avslutande kapitel diskuteras dessa i förhållande till studierna. En sådan är att barnkonventionen nu är svensk lag men även en rad andra lagändringar har införts och utredningar tillsatts. Boken riktar sig till utbildningar där våld och övergrepp mot barn ingår, men riktar sig även till advokater eller andra yrkesverksamma inom rättsväsende, socialtjänst och skola samt frivilligorganisationer och den intresserade allmänheten.

Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, och Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Uppsala universitet som utgör bokens redaktion är också författarna bakom två av studierna. Emelie Kankaanpää Thell, doktorand i familjerätt vid Stockholms universitet, är tillsammans med Anna Kaldal, författare till studien om hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyhetsbanken