Professor Åke Saldeen

3 maj 2021

Professor em Åke Saldeen, senast bosatt i Bromma, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 83 år. Han efterlämnar närmast hustrun Brita, f.d. distriktsläkare, dottern Anna och sönerna Johan och Carl samt barnbarn.

Det är med vemod som vi på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet tagit del av beskedet att Åke Saldeen har gått ur tiden. Han blev juris kandidat vid Uppsala universitet 1961, och disputerade här 1971, efter tingsmeriteringen 1962-1963. Åke Saldeen blev docent i civilrätt 1972 och professor i ämnet 1980, båda vid Uppsala universitet. Åren 1976-79 var han anställd som biträdande professor och professor i civilrätt vid Stockholms universitet varefter han återvände till en professur vid sin Alma Mater, Uppsala universitet.

Åke Saldeens doktorsavhandling Skadestånd vid äktenskapsskillnad var ett pionjärarbete i s.k. jurimetri och testade lagstiftningens genomslag i praktiken genom kvantitativa studier om domstolarnas rättstillämpning. Han återkom till jurimetrin i boken Fastställande av faderskap, 1980. Hans senare författarskap kom att fokusera på barnrätten i stort, vid sidan av frågor om arv och arvsrätt. Statistisk bearbetning av familjerättsliga data var ett centralt inslag. Ett flertal av hans böcker kom ut i många upplagor och användes både i juristutbildningen och i det praktiska juridiska arbetet. Han var tillsammans med professor Anders Agell under många år en framstående företrädare för den nationellt och internationellt erkända familjerättsliga miljön vid Juridiska fakulteten i Uppsala och fortsatte framgångsrikt det arbete som grundlagts av bland annat professor Åke Malmström. Åke Saldeen var också en av de drivande krafterna i det stora rättsvetenskapliga forskningsprogrammet Barn som aktörer, finansierat av Riksbanken Jubileumsfond under åren 2001-2005. Projektet var ett av de första som satte barns rättigheter i fokus.

Åke Saldeen innehade många viktiga förtroendeuppdrag på Juridiska institutionen och fakulteten i Uppsala. Han tjänstgjorde bl.a. som institutionens prefekt under åren 1983-1991. Han var fakultetens dekanus under åren 1999-2004. Under ett antal år var han ordförande i Sveriges Professorers Förening.

Bakom Åkes ofta lågmälda framtoning dolde sig en självständig, handlingskraftig och även sällskaplig person. Sålunda var det under Åkes period som prefekt som genomgripande organisatoriska reformer genomfördes på Juridiska institutionen.

Åke gick i pension från Uppsala universitet år 2004. För sin gärning hedrades han med vänboken Familjerättsliga studier, 2003, och Festskriften Barn och rätt, 2004.

Vi saknar en uppskattad kollega, en varmhjärtad person och, förstås, hans oförglömliga middagstal. 

Anna Singer, Maarit Jänterä-Jareborg, Margareta Brattström och Stig Strömholm

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09