Laima Vaige ny juris doktor i internationell privat- och processrätt

21 maj 2021

Den 21 maj 2021 disputerade Laima Vaige med sin avhandling "Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships in Europe: The Role of Ordre Public in the Baltic States and Poland” med godkänt resultat.

Disputationsakten ägde rum i Universitetshuset, Uppsala universitet, och via Zoom.

Nyhetsbanken