Anslag till tvärvetenskapligt projekt i rätt och retorik

20 maj 2021

Projektet "Miljöutfästelser inom energisystemet – kritiska rättsliga och retoriska perspektiv” har beviljats medel om nära 6 miljoner kronor genom Energimyndighetens MESAM-utlysning.

Det tvärvetenskapliga projektet genomförs under fyra år av jur dr i civilrätt Oskar Mossberg vid Juridiska institutionen i Uppsala och fil dr i retorik Erik Bengtson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. De undersöker det allt mer utbredda samhällsfenomenet miljöutfästelser – ett slags ”gröna” löften som är en del av företags och organisationers strategiska kommunikation.

Miljöutfästelser kan göras av många olika skäl, men utfästelsernas funktioner är ofta oklara och deras konkreta effekter svårbedömda. Mossberg och Bengtson utvecklar därför ett teoretiskt ramverk ägnat att förklara miljöutfästelsernas roll i dagens energisystem. Därtill undersöker de om, och i så fall hur, en justerad reglering kan ta tillvara på miljöutfästelsernas konstruktiva potential, för att bidra till hållbarhet och rättssäkerhet. 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09