Juridikbok.se – Juridisk litteratur på nätet

1 juli 2021

I slutet av juni lanserades den nya webbplatsen Juridikbok.se, med ambitionen att digitalisera och tillgängliggöra det mesta av äldre svensk juridisk litteratur.

Efter mer än ett års förberedelsearbete är nu webbplatsen juridikbok.se offentlig.

- Webbplatsen har tagits emot väldigt väl sedan lanseringen den 24 juni, säger Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt vid Uppsalas juridiska institution, som varit med i arbetet med projektet sedan start.

- Den vanligaste frågan vi får just nu är varför en viss bok inte finns med eller om det skall komma fler böcker i arbetsrätt, immaterialrätt, straffrätt, förvaltningsrätt eller något annat ämne som ligger frågeställaren lite extra varmt om hjärtat. Inga ämnen, författare eller böcker har valts bort. Vi arbetar för att steg för steg få med så mycket som möjligt av den svenska och svenskspråkiga juridiska litteratur som inte tillhandahålls längre av förlag. Det kommer alltså mer!

Bakom Juridikbok.se finns Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur och inspirationen kommer från det danska projektet Jurabog, som drivs av professorn Mads Bryde Andersen vid Köpenhamns universitet.

Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har inga kommersiella intressen. I stiftelsens styrelse finns representanter för rättsvetenskapen, advokatkåren, domarkåren, universitetsbiblioteken och de juridiska förlagen. Ordförande för stiftelsen är justitierådet Johnny Herre och Torbjörn Ingvarsson är stiftelsens vice ordförande. Det finns också ett nätverk knutet till stiftelsen, där forskare förankrade vid respektive lärosäte hjälper till att hämta in tillstånd.

- Jag är väldigt glad över att stiftelsen kan bidra till att juridisk litteratur blir tillgänglig för fler, säger Torbjörn Ingvarsson. Med enklare tillgång till juridisk litteratur kan rättsvetenskapen bli ännu lite bättre, inlagorna i domstolarna bättre underbyggda och studenterna kan få tag i många av de böcker de behöver för uppsatsskrivande och promemorior. Det är kanske inte en revolution, men ett viktigt steg som tagits.

På webbplatsen kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev och inom kort kommer en presentation av stiftelsen även i Svensk Juristtidning.

 

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09