Vicki Paskalia in memoriam

1 september 2021

Docent Vicki Paskalia, Stockholm, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 63 år. Hon efterlämnar närmast sina barn Fanny, Andreas och Maria.

Det är med stor sorg som vi på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet tagit del av beskedet att Vicki Paskalia gått ur tiden. Efter en juristexamen i Saloniki, Grekland 1981 kom hon till Sverige och disputerade vid juridiska fakulteten i Stockholm 2004 med avhandlingen Free Movement of Persons and Social Security – Gender Implications of EC Regulation 1408/71. Avhandlingen hade ett tydligt genderperspektiv vilket gjorde henne till en pionjär inom det området. Efter sin disputation författade Vicki Paskalia ett flertal större artiklar som bland annat behandlade socialförsäkringsrätt i ett europarättsligt perspektiv och hon tog också ett stort ansvar för undervisning i europarätt. Hon var anställd som adjunkt och därefter som lektor vid institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, vid Stockholms universitet från 2003. Hon anställdes som lektor vid juridiska fakulteten i Uppsala 2013 där hon också blev docent. 

Vicki sammanflätade sitt privatliv med sitt arbetsliv. Hon kom inte bara att själv flytta från Grekland till Sverige utan också att forska och undervisa om den fria rörligheten inom EU, framför allt för unionsmedborgare och den därmed sammanhängande socialförsäkringsrätten. Det var med stor arbetsglädje, nyfikenhet och engagemang hon tog sig an nya utmaningar och delade med sig generöst av nyfunnen insikt och kunskap. Vicki kombinerade på ett unikt sätt gränsöverskridande forskningsfrågor med ett brinnande intresse för att själv lära sig och dela med sig till både kollegor och studenter. Samtidigt som hon modigt och klartänkt benade ut komplicerade sammanhang, var hon själv alltid lika nyfiket ödmjuk och osjälvisk.

Vicki navigerade skickligt i gränslandet mellan olika forskningsfält och forskningsmiljöer och bidrog därmed till att forskningsfronten flyttades fram på ett nydanande sätt. Hon var orädd, varm och generös, alltid nära till skratt, ständigt med sin kära familj i tanken. Vicki kommer fortsätta att vara en stor förebild för oss kollegor som hade förmånen att få arbeta med henne.

För kollegorna vid juridiska fakulteten
Anna Singer

 

Nyhetsbanken