Program på universitetsbiblioteket hösten 2021

3 september 2021

Universitetsbiblioteket erbjuder ett brett utbud av öppna workshops, föreläsningar och andra evenemang under höstterminen. Här presenterar vi höstens program. Följ länkarna för att se datum, tider, om evenemanget är på campus eller online, samt för att anmäla dig. Välkommen!

Allmänt
 

Biblioteksintroduktion för universitetsanställda
Doktorandfrukost
Information om avhandlingsproduktion
Library Lunchtime Learning - kortare presentationer på olika teman vid lunchtid
Lässtrategier för effektiva studier
Studieverktyg för dig med läs- och skrivsvårigheter
Wikipedia: skrivstuga/Ulleråker

Informationssökning


Boost your information seeking skills
Informationssökning för studenter
Lär dig söka systematiskt
Sammanställa forskningsläge och dokumentera sökning
Söka efter upplevelser, erfarenheter och bemötande inom olika vårdsituationer

Referenshantering


Att referera
EndNote
Mendeley
Zotero

Databearbetning och -analys


Bearbeta ditt digitala textbaserade källmaterial
Bilder som källmaterial
Intervjuer som källmaterial – tips på digitala verktyg
Introduktion till att städa data i OpenRefine
Introduktion till GIS och geodata
Introduktion till textdata och text mining
NVivo
Använd bibliotekets makerspace

Nyhetsbanken