Professor Anna Jonsson Cornell på Bokmässan i Göteborg

23 september 2021

Den 24 september pratar bland andra Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten, om pandemins konsekvenser i Sverige när det gäller inskränkningar av individens fri- och rättigheter.

Hur förhåller sig Sveriges tidigare pandemilag till andra länders undantagstillstånd och vad är efterdyningarna av denna lag? Dessa frågor, och andra, kommer att diskuteras vid ett seminarium vid Bokmässan i Göteborg den 24 september, arrangerat av Sveriges riksdag. Andra medverkande är Ingvar Mattson, riksdagsdirektör, Hans-Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter, samt My Rohwedder, politisk kommentator.

Läs mer här

Nyhetsbanken