Kacper Szkalej ny juris doktor i civilrätt

29 september 2021

Den 29 september 2021 disputerade Kacper Szkalej med sin avhandling "Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: A study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content", med godkänt resultat.

Disputationsakten ägde rum i Universitetshuset, Uppsala universitet, och via Zoom.

Nyhetsbanken