Nyutgiven publikation om mänskliga rättigheter

29 september 2021

I boken ”Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige” beskriver ledande forskare inom fältet det ansvar som det allmänna har på lokal och regional nivå för att skydda individer och stärka demokratin och rättsstaten.

Vad kräver respekten för de mänskliga rättigheterna av det offentliga Sverige på regional och lokal nivå? Vad innebär våra internationella åtaganden för den svenska rättsliga regleringen och det ansvar som legitim förvaltning av demokratin innebär? Dessa och andra frågor diskuteras av författarna i relation till nutida forskning och konkreta exempel.

Redaktörer för boken: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, båda vid Juridiska institutionen i Uppsala.

Mer om boken

Nyhetsbanken