Vi söker en universitetslektor i folkrätt

29 september 2021

Juridiska institutionen i Uppsala erbjuder just nu ett lektorat i folkrätt.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Undervisningen kommer främst att avse folkrätt och förläggas till terminskurs 6 på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Välkommen med din ansökan senast den 8 november!

Se hela annonsen här

Nyhetsbanken