Juriststudenter prisas för insatser för socialt utsatta

5 oktober 2021

Vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 1 oktober 2021 utdelades Katarina Taikon-priset, som uppmärksammar människorättsförsvarare i Stockholms stad. I år gick priset till Gatujuristerna.

Gatujuristerna är en oberoende ideell förening bestående av studenter från juristprogrammen vid Uppsala Universitet och Stockholms universitet, och som erbjuder gratis juridisk rådgivning för hemlösa och socialt utsatta i Stockholmsområdet.

Ur  juryns motivering:

"Föreningen värnar mänskliga rättigheter i praktiken och verkar med stort och brinnande engagemang för att vårt rättssamhälle ska gälla för precis alla. Genom att uppsöka platser, som är enkla att finna för personer i olika typer av utsatthet, såsom samlings- eller övernattningsplatser, tillgängliggör föreningen ett mycket kvalificerat juridiskt stöd för människor som annars kanske inte skulle söka den hjälp de är i behov av och har rätt till. Gatujuristerna bidrar till att stärka människor som lever i extrem utsatthet och deras arbete är av stor betydelse för att dessa personers fri- och rättigheter ska respekteras.”

Mer om Katarina Taikon-priset

Mer om Gatujuristerna

Nyhetsbanken