Nytt forskarråd ska påskynda klimatarbete

6 oktober 2021

Med start den 1 oktober 2021 påbörjade sex forskare sitt uppdrag i Västra Götalandsregionens miljönämnd inför en klimatomställning i regionen. En av experterna är Annika Nilsson, universitetslektor i förvaltningsrätt och docent i offentlig rätt vid Juridiska institutionen i Uppsala.

Tillsammans med fem andra forskare från bland annat KTH och Chalmers tekniska högskola ska Annika Nilsson följa upp klimatarbetet och rekommendera konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen i Västra Götaland.  

Forskarrådets analys ska utgå ifrån de regionala klimatmålen, koldioxidbudgeten och den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. I slutet av varje år ska rådet i en rapport redovisa vilka prioriteringar som behövs för att hålla koldioxidbudgeten, och resultaten ska även presenteras för allmänheten.

Läs mer

Nyhetsbanken